هم اندیشی برای تبیین اهمیت بهره وری در توفیقات سازمانی بیمه ایران

مدیر عامل بیمه ایران از تشکیل شورای راهبری مفاهیم فرهنگی بهره وری در بیمه ایران با همکاری سازمان ملی بهره وری و سازمان مدیریت صنعتی به منظور تکمیل نقشه راه ارتقای بهره وری بیمه ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری با بیان این مطلب در نخستین میز گرد تخصصی بهره وری و نقش آن در سرآمدی بیمه ایران، ضمن تبریک روز ملی بهره وری به حاضران در این نشست، با اشاره به اقدامات مفیدی که تا کنون توسط کمیته بهره وری بیمه ایران انجام شده است، فتح بلندترین قله های سرافراز بهره وری و بهینه سازی امور را دشوار، اما بسیار مهم و با ثمره ای شیرین دانست. وی بهره وری را بحثی بسیار سنگین و بنیادین خواند که زوایای علمی و جامع شناسی تا فلسفی و کاربردی را دربر می گیرد واضافه کرد: آسیب شناسی دقیق و همه جانبه دلایل پایین بودن سطح بهره وری در اغلب دستگاه های دولتی نشان می دهد که علاوه بر فقدان نظام فرهنگ سازی در این زمینه، برداشت یکسانی از مفاهیم بهره وری وجود ندارد و در این بخش نیاز به استاندارد سازی مفاهیم داریم. مدیر عامل بیمه ایران با تاکید بر ضرورت تداوم منظم و ماهانه میزگرد تخصصی بهره وری در بیمه ایران با راهبری کارشناسان امور منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت و مشارکت کارشناسان بهره وری گفت: برای نیل به نتایج مطلوبی که منجر به ارتقای عملی سطح بهره وری‏ در بیمه ایران شود، در صورت نیاز، عقد تفاهم نامه با سازمان مدیریت صنعتی در زمینه بهره وری، در دستور کار مدیریت های ذیربط شرکت قرار گیرد. بختیاری در پایان با تاکید بر اینکه در حوزه بسط و ترویج اخلاق سازمانی به سطوح بالاتری از برنامه ریزی و فرهنگسازی در شرکت نیاز داریم، خواستار تبیین اصول و مبانی و بررسی نقش ارزش های سازمانی بیمه ایران در قالب سه اصل ‏‏«پاکدستی»، «اخلاق مداری» و «‏کارایی» که به اختصار «پاک» خوانده می شود در ارتقای سطح بهره وری بیمه ایران شد. بنا به این گزارش، در ادامه این نشست، خانم دکتر یکتا اشرفی عضو هیات مدیره بیمه ایران در سخنانی خواستار اندازه گیری کمیت و کیفیت میزان بهره وری در بیمه ایران و بررسی میزان انطباق آن با صنعت بیمه و کل اقتصاد کشور شد. اسماعیل داور پناه، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران، سخنران بعدی این نشست بود که با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کمیته بهره وری بیمه ایران، گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان کارایی و بهره وری در بیمه ایران از میانگین صنعت بیمه کشور جلوتر است و شاخص هزینه های اداری نسبت به فروش در بیمه ایران پایین ترین سطح را در کل صنعت بیمه دارد. وی با اشاره به اینکه در بخش سنجش کارایی هزاران نیروی انسانی شاغل در بیمه ایران کار دشواری پیش رو نداریم، از تعیین شاخص هایی متعدد در این زمینه و نتایج خوب آن خبر داد و خواستار توجه کارشناسان و اساتید حاضر در جلسه به بحث های مرتبط با «اثر بخشی بهره وری» به ویژه در حوزه های سنجش رضایتمندی مشتریان، وصول مطالبات و مانده عملیات شرکت شد. در ادامه نشست، دکتر عبدالصمد خدامی، مدیرکل امور منابع انسانی بیمه ایران، با اشاره به برنامه های ارتقای بهره وری در بیمه ایران، مطالبی در باره چالش کارآمدی و مدل اداره شرکت های دولتی، کنترل، نظارت و شیوه ارزیابی ناکارآمد و نیز حرکت به سمت کارآمدی با اهرم بهره وری بیان کرد. حسن معرف دزفولی، سرپرست اداره کل برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی مدیریت برنامه ریزی و بودجه بیمه ایران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه میزان تحقق برنامه ها در شرکت به طور منظم و مرتب ارزیابی و پایش می شود، مطالبی در باره تعیین شاخص هایی برای سنجش بهره وری در بیمه ایران، چرخه بهبود بهره وری در بیمه ایران، نظام چرخه تولید و هوشمند سازی داشته ها و داشبورد سازی آنها بیان کرد.  سخنران بعدی جلسه، دکتر جعفر عسگری از اساتید نخبه سازمان مدیریت صنعتی بود که در سخنانی اظهار کرد: آمار نشان می دهد در شرایطی که ارقام رشد شاخص های عمده اقتصادی کشور چندان مناسب نیست، شرکت بیمه ایران رشد قابل توجهی داشته است و طبق بررسی اجمالی صورت پذیرفته، مجموعه فرآیندهای بیمه ایران نشان می دهد شاخص بهره وری کار در این شرکت بسیار قابل بهبود است. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد بیمار کشور برای بهبودی نیاز فوری و جدی به ارتقای بهره وری دارد، افزود: طبق تعاریف رایج، بهره وری یعنی با اختصاص منابع کمتر، خروجی بیشتری بدست آوردن. تعریفی دیگر کارایی به علاوه اثر بخشی که سازگاری با اهداف و رضایتمندی ذی نفعان را در پی داشته باشد را بهره وری می داند و بهترین تعریف هم آن است که می گوید « بهره وری یعنی انجام کار درست به روش درست». بهرام رزمان، کارشناس و مشاور در امور بهره وری آخرین سخنران این نشست تخصصی بود. وی با اشاره به اینکه بهره وری باید جزو اهداف سازمانی باشد، افزود: اغلب مدیران در سازمان به دنبال داده های سخت مثل عملکرد، هزینه، سود، درآمد و امثال آن هستند که ارزیابی و سنجش آنها بسیار ساده است. در حالی که باید مراقب کنند تا گرفتار این داده های سخت نباشند. وی اضافه کرد: متاسفانه سازمان ها کمتر در اندیشه سلامت و توانمندی سازمانی هستند. در حالی که توجه به داده های نرم، مثل بهره وری، در بحث منابع انسانی و مدیریت استراتژیک باید سرلوحه امور قرار گیرد. تدوین استراتژی فرهنگ سازمانی از ملزومات ارتقای بهره وری است که امیدواریم در دستور کار تمامی دستگاه های اجرایی، از جمله بیمه ایران، قرار گیرد. مشروح مباحث میز گرد تخصصی بهره وری و نقش آن در سرآمدی بیمه ایران به همراه مباحث مهم دیگری در این زمینه، در شماره آینده نشریه پیام بیمه ایران درج خواهد شد.          
دوشنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۲۶

منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : هم اندیشی برای تبیین اهمیت بهره وری در توفیقات سازمانی بیمه ایران