معارفه و تکریم در دو معاونت بیمه ایرانمراسم تکریم و معارفه معاونین «برنامه ریزی و نوآوری» و «حقوقی و هماهنگی امور استان ها، شعب و نمایندگی ها» باحضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران ستادی بیمه ایران در ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد.
شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : معارفه و تکریم در دو معاونت بیمه ایران