مطالبات بانکی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شوددر راستای اجرای دستور رئیس جمهوری در سفر استانی به اردبیل مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارسال گزارشات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحدهای تولید فعال گردیده است، شد.
سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۷منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : مطالبات بانکی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود