مدیرعامل بیمه ایران از شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ بازدید کردسید مجید بختیاری  مدیرعامل بیمه ایران به همراه محمداسماعیلی معاون برنامه ریزی ونوآوری و محمد حضرتی مدیر کل فناوری اطلاعات و آمار ازشرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، در بازدید از این مرکز ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه با کارکنان بخش های مختلف، از تلاشهای همکاران، قدردانی کرد.  مدیرعامل بیمه ایران همچنین نحوه ارائه خدمات را از نزدیک بررسی کرده و بر استفاده از  نیروهای خلاق ، پویا و خوشفکر در تحقق اهداف سازمانی و چابک سازی آن تاکید کرد  و گفت: بیمه ایران از سازمانهای پویایی است که  با تولید فکر و ایده کارشناسان در بخش های مختلف شرکت، می تواند مسیر پیشرفت سازمان و اهداف استراتژیک آن را تحقق بخشد. بختیاری در این بازدید پس از ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه های جاری توسط جابری مدیرعامل شرکت سیمرغ ضمن تاکید بر ارتقای سطح توانمندی وتوسعه وبرنامه ریزی شرکت سیمرغ ،از برخی از محصولات این شرکت از جمله سامانه یکپارچه بیمه گری (Core Insurance)،سامانه میز خدمت طراحی شده در سیمرغ ،برنامه های چشم انداز 1400 شرکت وطرح های توسعه ی در دست اقدام مانند پرداخت یاری و… نیزدیدن کرد وخواستار تسریع در پیاده سازی واستقرار سامانه یکپارچه بیمه گری با افزایش سطح کیفی وکاربردی محصولات شد.
شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۴منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : مدیرعامل بیمه ایران از شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ بازدید کرد