فقط یک هفته تا پایان «جشنواره تخفیفات بیمه ای بیمه ایران» وقت باقیست جشنواره تخفیفات بیمه ای بیمه ایران که از 15 آبان 1400 به مدت یک ماه آغاز شده بود هفته آینده به پایان می رسد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، 15 آبان، به مناسبت گرامیداشت هشتاد و ششمین سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران و تداعی خاطره خوش این رخداد مبارک ‏به عنوان یک افتخار ملی در اذهان بیمه گذاران، مشتریان و متقاضیان خدمات بیمه ای شرکت ، تخفیفات و ‏تسهیلات ویژه ای برای تمامی رشته های بیم های به مدت یک ماه توسط واحدهای صدور بیمه نامه سراسر کشور در حال ‏ارائه است. این تخفیفات در شعب و نمایندگان تحت سرپرستی بیمه ایران در سراسر کشور و در تمامی رشته های بیمه ای به شرح زیر اعلام شده است: ‏1 – رشته اشخاص، بیمه نامه حوادث انفرادی معادل 20 درصد و بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی سما و حامیان سلامت معادل 10 درصد تخفیف؛ ‏2 – رشته اتومبیل، بیمه نامه های بدنه با پرداخت نقدی حق بیمه ‏20 درصد تخفیف؛ ‏3 – رشته مسئولیت و حمل و ‏نقل، مسئولیت مهندسین ناظر و هیات مدیره ساختمان معادل ‏20 درصد تخفیف؛ ‏4 – رشته اموال (به غیر از ریسکهای پرخطر موضوع بخشنامه شماره ‏‏170212‏/99 مورخ 17‏/3‏/99 و انبارهای عمومی در بیمه های ‏آتش سوزی و همچنین ریسکهای ارزی و کنسرسیومی در بیمه ‏های مهندسی و انرژی) تخفیف معادل ‏20 درصد ‏نرخهای ‏سیستمی.
دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۱منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : فقط یک هفته تا پایان «جشنواره تخفیفات بیمه ای بیمه ایران» وقت باقیست