سال 1400سال تحول بیمه ایران خواهد بودجلسه  هم اندیشی ویدئو کنفرانسی واحدهای استانی بیمه ایران به منظور استماع نقطه نظرات ودیدگاه های مدیر عامل بیمه ایران و ارائه رهنمود های لازم در روز های پایانی سال، با حضور سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه ایران ، معاونین مدیر عامل ،مدیران ستادی، مدیران و معاونین استان، روسای شعب و ادارات استان ها برگزار شد ودر این جلسه مدیر عامل بیمه ایران اعلام کرد :سال 1400 سال تحول بیمه ایران خواهد بود.  به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری این جلسه  را برای  بررسی دقیق  و ارزیابی عملکرد استان ها،  مشکلات احتمالی و ارائه راهکارها به منظور تحقق اهداف تعیین شده مفید وموثر دانست  وگفت :  با توجه  به  شیوع  ویروس  کرونا   و  بحث  کاهش ترددها،  مقررشده  که  این  جلسات از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود تا عملکرد استان ها مورد بحث  و بررسی قرار گرفته ودر صورت لزوم تصمیمات لازم برا ی بهبود روند خدمت رسانی به بیمه گذاران اتخاذ گردیده وبیش از گذشته مفید وموثر باشیم.،حضور روسای شعب در مراکز استانها برای مشارکت در این جلسه برای ما بسیار مهم وارزشمند است.  مدیر عامل بیمه ایران 14 چالش اصلی  که بیمه ایران با آن مواجه است را بزرگ وزیاد وسخت برشمرد وگفت : این مشکلات راه حل دارند ومی توانیم آنها را حل کنیم.  بختیاری در ادامه خواستار توجه همه به موارد زیر به عنوان برنامه های اصلی وسیاست های پیش روی شرکت شد :  تمرکز روی مسائل شرکت ومتعهد به حل آن شویم.                                          کنار گذاشتن امنیت ها  و مراقبت  از گنجینه ارزشمند  بیمه ایران.                       – اولویت بندی مسایل شرکت  و حل همه آنها . – توجه به  اخلاق  و استفاده از آن به عنوان یک  راهکار نیرومند در  شرکت سهامی بیمه ایران.     – اتفاق نظر وانسجام در هیات مدیره بیمه ایران  – صادق  بودن با یکدیگر برای رسیدن به نتایج بهتر                                 . – توجه به اصول ارزش های پا ک شامل پاکدستی،اخلاق و کارایی .  – ایجاد سیستم های ارزیابی عملکرد در پرداخت ها  .                                  – دوری از  از مصلحت اندیشی وتوجه به کیفیت خدمات.      – توجه به  نظم به عنوان   یکی از ارکان اصلی بیمه ایران .                          – همه  همکاران باید در خدمت مشتری باشند .  – اصلاح ساختار اداری وترکیب نیروی انسانی برای  ایجاد انگیزه  ونشاط  در کارکنان – حفظ سهم بازار  و تقویت نمایندگان وشبکه فروش .                                    – سرکشی به شعب و حل مشکلات آنان توسط مدیران استانی                       .        – همه کارکنان باید نترس ،سالم  وخوب باشند،همه باید در چارچوب قواعد فنی حرکت کنند.        – ایجاد محیط شاد واخلاق ی در شرکت    . – باید به برند اصلی بیمه ایران افتخار کنیم  واین افتخار، باید افتخار عقلایی ، واقع بینانه  وبه دور از مصلحت گرایی داشته باشد.   – توجه به ایده پردازی واشتراک گذاری ایده ها  احترام به  جوان ها  و استفاده از ظرفیت وتوان بالای آنها .  – کاهش عملیات اجرایی  واگذاری آنها به نمایندگان و شبکه فروش و افزایش نظارت به آنها  استفاده ازکارشناسان خلاق و فنی در ایجاد زیر ساخت های بیمه ایران.  گفتنی است در این جلسه هر یک از مدیران ستادی وتعدادی از مدیران استانی نقطه نظرات خود را مطرح کردند ودر پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر از زحمات محمد زاهد نیا معاون فنی بیمه ایران که به درخواست خود یه افتخار بازنشستگی نائل گردیده تقدیر وقدردانی به عمل آوردند.   
جمعه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ۲۳:۳۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : سال 1400سال تحول بیمه ایران خواهد بود