راهکارها و راهبردهای کلان بیمه ایران برای رفع موانع حوزه های شرکتیراهکارها و راهبردهای اساسی و کلان برای رفع موانع در حوزه های شرکتی بیمه ایران پیش بینی و برنامه ریزی شده که در دستور کار قرار دارد.
شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۲۶منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : راهکارها و راهبردهای کلان بیمه ایران برای رفع موانع حوزه های شرکتی