تاکید مدیرعامل بیمه ایران برصیانت از اموال و ‏مولد سازی سرمایه های شرکتمدیرعامل بیمه ایران در بازدید از ساختمان های تحت تملک خالی و تعدادی از شعب در حال باز ‏سازی و نوسازی متعلق به بیمه ایران در تهران بر ضرورت حفظ و صیانت از اموال و دارایی های ‏شرکت به عنوان سرمایه های ملی کشور و لزوم مولد سازی سرمایه های بیمه ایران به عنوان ‏راهبردی کلیدی تاکید کرد.‏ به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری، اعضای هیات مدیره و تعدادی از ‏معاونان و مدیران شرکت در نخستین روزهای سال نو از شعب، ساختمان ها و برخی از املاک بلا ‏استفاده پاسداران، مطهری، مجتمع سعدی، شهید آوینی، کن، دهکده المپیک، پردیسان و ‏طرشت بازدید کرد و در رایزنی با مدیران ذی ربط شرکت، ساختمان ها و اماکن بسیار ارزشمند ‏بیمه ایران در سراسر کشور را جزو سرمایه های پایدار ملی و پشتوانه محکم بیمه ایران دانست ‏که باید ضمن صیانت، نسبت به تجهیز و تکمیل و نگهداری مناسب یا فروش و سرمایه گذاری ‏منابع حاصل از واگذاری آنها اقدام مناسب صورت پذیرد.  
پنج‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۲۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : تاکید مدیرعامل بیمه ایران برصیانت از اموال و ‏مولد سازی سرمایه های شرکت