بیمه ایران استان قزوین بیش از 455 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردمدیر کل بیمه ایران استان قزوین از پرداخت 455 میلیارد ریال  خسارت در 6 ماهه نخست امسال   در استان خبر داد و گفت : این تعداد خسارت پرداختی برای 50هزار  و 563 فقره بیمه نامه بوده است. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، محسن شمس مدیر کل بیمه ایران استان قزوین،  ضمن تبریک فرارسیدن 15 آبانماه،  هشتاد و ششمین سالروز تاسیس بیمه ایران افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل 370میلیارد برای 35 هزار و 843فقره بیمه نامه بوده است. وی ادامه داد:مبلغ حق بیمه های دریافتی در رشته های آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل،شخص ثالث، مازاد( مالی +دیه )،سرنشین، تمام خطر،مسئولیت،عمر،حوادث ،درمانی در این مدت هزار و 421 میلیارد ریال برای 454هزار و 487 فقره بیمه نامه بوده است. شمس ،با اشاره به اینکه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را بیمه نامه شخص ثالث با 273میلیارد ریال برای 2  هزار و 677فقره بیمه نامه به خود اختصاص داده است اظهار داشت:این رقم در مدت مشابه سال قبل 227 میلیارد ریال برای2 هزار و 108فقره بیمه نامه بوده است. مدیر کل بیمه ایران استان قزوین همچنین حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران شخص ثالث در شش ماهه نخست  امسال را 757میلیارد ریال برای 75 هزار و 384فقره بیمه نامه عنوان کرد و گفت : این رقم در مدت مشابه سال قبل خود به ترتیب 529میلیارد ر ریال برای 55هزار و 503فقره بیمه نامه بوده است . وی در ادامه به تفکیک خسارتهای پرداختی برای رشته های مختلف بیمه ای پرداخت و افزود:از مجموع خسارتهای پرداختی، 677میلیون ریال مربوط به آتش سوزی ، 221میلیون ریال، بیمه های حمل ونقل  46میلیارد ریال، بدنه اتومبیل، 10میلیارد ریال،  مازاد(مالی+دیه) 32میلیارد ریال بوده است. مدیر کل بیمه ایران استان قزوین ،پرداخت 35میلیارد ریال برای بیمه مسئولیت  ،20میلیارد ریال بیمه عمر ، یک میلیارد ریال بیمه حوادث،34میلیارد ریال بیمه درمانی را   از دیگر خسارتهای پرداختی به بیمه شدگان اعلام کرد.
سه‌شنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۶:۱۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران استان قزوین بیش از 455 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد