بیمه ایران استان قزوین بیش از 1200 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

مدیر کل بیمه ایران استان قزوین از پرداخت 1209 میلیارد و 563 میلیون ریال خسارت در 12ماهه سال گذشته  در استان خبر داد و گفت : این تعداد خسارت پرداختی برای 151 هزار  و 543 فقره بیمه نامه بوده است.     به گزارش روابط عمومی بیمه ایران استان قزوین، ” محسن شمس ” افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل 1027 میلیارد و 146میلیون ریال برای 103 هزار و 739 فقره بیمه نامه بوده است.     وی ادامه داد: مبلغ حق بیمه های دریافتی در رشته های آتش سوزی، باربری، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، سرنشین، تمام خطر، مسئولیت، عمر، حوادث و درمانی در این مدت  2245 میلیارد و 427میلیون ریال برای 992هزار و 884 فقره بیمه نامه بوده است.     شمس، با اشاره به اینکه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را بیمه نامه شخص ثالث با 772 میلیارد و 324 میلیون ریال برای 5  هزار و 458 فقره بیمه نامه به خود اختصاص داده است اظهار داشت:این رقم در مدت مشابه سال قبل 664 میلیارد و198میلیون ریال برای6 هزار و 620 فقره بیمه نامه بوده است.     این مقام مسوول  همچنین حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران شخص ثالث در 12ماهه امسال را 1168 میلیارد و 386میلیون ریال برای 120 هزار و 72 فقره بیمه نامه عنوان کرد و گفت : این رقم در مدت مشابه سال قبل خود به ترتیب 917میلیارد و 337میلیون ریال برای 118هزار و 611 فقره بیمه نامه بوده است .  
دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۴۵

منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران استان قزوین بیش از 1200 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد