بازدید مدیر عامل بیمه ایران از مجتمع تخصصی بیمه های زندگیدکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با همراهی آقایان زاهدنیا معاون فنی، طبیعی نژاد معاون حقوقی و هماهنگی امور استان ها، شعب و نمایندگی ها و اسماعیلی معاون بودجه، برنامه‌ریزی و نوآوری، از بخشهای مختلف مجتمع تخصصی بیمه های زندگی بازدید و ضمن نظارت مستقیم بر خدمات‌رسانی این مجتمع، از تلاش‌های همکاران قدردانی کرد.
دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بازدید مدیر عامل بیمه ایران از مجتمع تخصصی بیمه های زندگی