انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی بیمه ایران

طی حکمی از سوی آقای بختیاری مدیرعامل محترم شرکت، آقای  ولی مهدی پور به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه ایران  منصوب شد.
شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹

منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی بیمه ایران