ارتقاء عملکرد مدیریتی وزارت اقتصاد با انتصاب افراد شایسته در قالب استفاده از کانون های ارزیابیبه گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از کانون ارزیابی مدیران وزارت اقتصاد اظهار داشت: یکی از اهداف درون سازمانی وزارت اقتصاد، افزایش کیفیت عملکرد مدیران انتصابی در بخش های مختلف بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی، هم به لحاظ شاخص های تخصصی و توانمندی های مدیریتی و هم شاخص های مد نظر دولت سیزدهم است. دکتر خاندوزی یکی از روش های بسیار رایج در این خصوص را، استفاده از کانون های ارزیابی مدیران عنوان کرد که پیش از مرحله انتصاب، نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیران، اقدام و بر این اساس رتبه بندی انجام می شود.  به گفته وزیر اقتصاد در ادامه، تناسب کاندیداهای پست های مدیریتی با جایگاه ها و شایستگی ها سنجیده می شود و  ملاحظات و مراقبت هایی که باید از ابتدای مسئولیت در آن حوزه، مد نظر قرار بگیرد به عمل می اید.  وزیر اقتصاد با اشاره به اقدام کانون های ارزیابی برای رتبه بندی پیشنهادی گزینه های مناسب برای مسئولیت های مد نظر شرکت های مختلف عنوان کرد: الزام کرده ام حتما نتایج ارزیابی های این کانون در پرونده انتصابات افراد درج شود تا به طور مستمر بتوانیم عملکرد مدیران را با آنچه کانون های ارزیابی پیش از شروع مسئولیت آن فرد تشخیص داده بودند، مقایسه کرده و انطباق بدهیم. خاندوزی با اعلام اینکه در دوره جدید تلاش کرده ایم با ایجاد یک کانون جدید و الزام سازمان های زیر مجموعه برای عبور دادن مسیر انتصابات از این معبر ارزیابی، کمک کار ساز و کارهای پیشین باشیم تصریح کرد: مجموعه این ترتیبات و کمک به حاکمیت شایسته سالاری و شایسته گزینی در وزارت اقتصاد، تأثیر مثبت خود را در کیفیت حکمرانی شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه ها نشان خواهد داد. وزیر اقتصاد اعلام کرد: نخستین خروجی های کانون ارزیابی مدیران وزارت اقتصاد، به عنوان ماحصل تلاش دو سه ماهه آن، سه نفر از اعضای جدید هیئت مدیره بانک کشاورزی بودند که امیدواریم بتوانیم با جدیت بیشتر، این مسیر را در طول زمان دنبال کنیم. وزیر امور اقتصادی و‌ دارایی در ادامه، پایین آمدن کیفیت مدیریت و حاکم شدن روابط غیرتخصصی طی سال های اخیر را بعنوان یکی از دلایل مهم افت عملکرد شرکت های دولتی و زیانده شدن آنها عنوان و ابراز میدواری کرد، با این تغییر روش در شایسته گزینی، به سمتی برویم که در سال های آینده، مردم و اقتصاد ایران شاهد عملکرد تخصصی تر، منضبط تر، کارآمد تر و سالم تری در حوزه مدیریت اقتصادی باشند.
یک‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۱منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : ارتقاء عملکرد مدیریتی وزارت اقتصاد با انتصاب افراد شایسته در قالب استفاده از کانون های ارزیابی