احکام انتصاب وزیر اقتصاد برای عضو‌ جدید هیات مدیره بیمه ایران و رییس هیأت عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعیدکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی خانم دکتر یکتا اشرفی را به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب کرد.   یکتا اشرفی پیش از این رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد بوده و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد بوده و مقالات علمی و پژوهشی متعددی است.   وزیر اقتصاد همچنین در حکم دیگری آقای رضا کاظمی تکلیمی عضو پیشین هیات مدیره بیمه ایران را به عنوان رییس هیات عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی منصوب کرد.    وزیر اقتصاد در این حکم مواردی چون “تلاش در جهت توسعه فرهنگ بیمه همگانی حوادث طبیعی”، “تسریع در ایجاد ساختارهای اداری لازم برای راه اندازی صندوق”، “پیگیری وصول منابع درآمدی صندوق” و “کسب حداکثر بازده از سرمایه گذاری های انجام شده موضوع قانون” را به عنوان اولویت های کاری کاظمی تکلیمی تعیین نموده است.
یک‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۷:۵۵منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : احکام انتصاب وزیر اقتصاد برای عضو‌ جدید هیات مدیره بیمه ایران و رییس هیأت عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی